KRU Radoniqi – Dukagjini

Qendra e thirrjeve:
+383 390 320 054  |  +383 390 320 536

Slide 1
Së bashku përmirësojmë shërbimin!
Slide 2
Gjithmonë në shërbim të fermerëve
previous arrow
next arrow

Njoftim – Defekt

Të nderuar konsumatorë të ujit të ujitjes. Ju njoftojmë se kemi defekt në gypsjellësin...

Njoftim – Defekt

Të nderuar konsumatorë të ujit të ujitjes të përfshirë në nënsistemin “Anadrini i Ulët”...

Konkurset

Rreth Nesh

KRU “Radoniqi-Dukagjini” SH.A me seli në Gjakovë është ndërmarrje publike e cila furnizon sektorin e bujqësisë me ujë për ujitje. KRU “Radoniqi-Dukagjini” SH.A është themeluar në vitin 01.01.2003 nga AKM-ja duke e ndarë njesin punuese të ujitjes nga N.SH. “Hidrosistemi Radoniqi” me seli në Gjakovë, dhe bashkimin e saj me N.SH. “Dukagjini” nga Prizreni…

Sipërfaqe ujitëse mbulon Sistemi i Radoniqit
0 ha
Kapaciteti nga Liqeni i Radoniqit
0 milion m³ ujë