KRU Radoniqi – Dukagjini

Qendra e thirrjeve:
+383 390 320 054  |  +383 390 320 536

Të nderuar fermerë ju njoftojmë se ujin për ujitje e kemi lëshuar sot me date 27.04.2022. Lusim fermerët qe kanë parcela në shfrytëzimi për pjesët: Ura e Terezive, Xerxe, Celine, Fortesë, Rahovec, Krushë e madhe, Krushë e vogël, e deri në Piranë të kujdesen për pjesët përbërëse të sistemit që i kanë nëpër parcelat e tyre si hidranta e pjesët tjera. Edhe njëherë ju lusim të kujdeseni dhe ti përcjellni gjendjen e këtyre pjesëve të sistemit nëpër parcelat tuaja. Urojmë një sezonë të mbarë të ujitjes për të gjithë ju. Me respekt K.R.U Radoniqi-Dukagjini Sh.A.