KRU Radoniqi – Dukagjini

Qendra e thirrjeve:
+383 390 320 054  |  +383 390 320 536

Të nderuar fermerë, defekti në Rezina në gypësjellesin furnizues ɸ 1800 mm është sanuar. Furnizimi i rregullt me ujë tashmë ka filluar. Prej ores 14:00 ka filluar furnizimi i nënsistemit Anadrini i Ulët(Xërxe-Pirane). Me respekt! Kru Radoniqi-Dukagjini Sh.a