Njoftohen te gjithe kandidatet qe jane nenshtruar testit me shkrim per poziten sekretar te kompanise se neser me daten 08.06.2022 mbahet intervista me goje ne ora 10:00 ne zyre te drejtorise.