KRU Radoniqi – Dukagjini

Qendra e thirrjeve:
+383 390 320 054  |  +383 390 320 536

Njoftim per palet aplikuese se komisioni perzgjedhes eshte formuar dhe se kandidatet te paraqiten me kohe.