Njoftim per palet aplikuese se komisioni perzgjedhes eshte formuar dhe se kandidatet te paraqiten me kohe.