Përsëritje e konkursit për këshilltar të përgjithshëm-sekretar korporativ me numër të referencës 109 datë 28.02.2022