KRU Radoniqi – Dukagjini

Qendra e thirrjeve:
+383 390 320 054  |  +383 390 320 536

Përsëritje e konkursit për këshilltar të përgjithshëm-sekretar korporativ me numër të referencës 109 datë 28.02.2022