KRU Radoniqi – Dukagjini

Qendra e thirrjeve:
+383 390 320 054  |  +383 390 320 536

Përsëritje e pjesëshme e konkursit për Inxhinier i ndërtimtarisë drejtimi hidroteknik me numër të referencës 174 datë 23.03.2022