KRU Radoniqi – Dukagjini

Qendra e thirrjeve:
+383 390 320 054  |  +383 390 320 536

Lista e rezultateve per perzgjedhjen e Keshilltarit te Pergjithshem/Sekretarit te Kompanise bazuar ne Konkursin e shpallur