Të nderuar fermerë.

Ju njoftojmë se shkak i ndaljes se furnizimit me ujë është defekti në gypësjellësin kryesor furnizues me diameter Ф 1800mm në Rezina.

Si pasojë mbesin pa ujë nënsitemet: Ura e Terezive, Anadrini i Ulët dhe Rogova.

Ekipet tona janë duke punuar në sanimin e defektit, jemi duke u munduar në maksimum qe në kohe sa me të afërt të normalizohet gjendja dhe të fillojë furnizimi i rregullt me ujë.

Shëndet për ju!
K.R.U. “Radoniqi-Dukagjini” Sh.A.