KRU Radoniqi – Dukagjini

Qendra e thirrjeve:
+383 390 320 054  |  +383 390 320 536

Ekipet e intervenimit të kompanisë sonë tash e tri ditë janë duke punuar në eliminimin e avarisë në gypësjellësin kryesor ɸ 1800 në Rezina, ku si pasojë gjatë kësaj kohe janë pa ujë nënsistemet: Rogova, Anadrini i Ulët  dhe Ura e Terezive. Tani janë duke vazhduar punimet me përpjekje maksimale nga punëtorët tanë. Besojmë dhe shpresojmë që sot do të finalizohet dhe do të sanohet defekti dhe nesër do të vazhdojë furnizimi i rregullt me ujë.
 
Me respekt!
K.r.u Radoniqi-Dukagjini Sh.a